onze impact

op mens en milieu

Wij zetten verandering in gang. Met onze investeringen helpen we de meest kwetsbaren een waardig inkomen te verdienen en dragen we bij aan een beter milieu. Zo creëren we een duurzame wereld.

De vier pijlers van onze activiteiten

financiële inclusie
toegang tot de markt
steun aan landbouwbedrijven
bescherming van onze planeet

financiële inclusie

Het probleem

38% van de volwassen bevolking, voornamelijk vrouwen, heeft geen toegang tot bankdiensten.

Onze impact:
Via de financiering van onze microfinancieringspartners creëren we financiële inclusie voor meer dan 4 miljoen mensen wereldwijd. 74% van hen zijn vrouwen en 64% woont op het platteland.

Het belang

Financiële inclusie is een belangrijke factor om de ontwikkeling van kwetsbare bevolkingsgroepen te ondersteunen, hen weerbaarder te maken en hun financiële veiligheid te garanderen.

toegang tot de markt

Het probleem

Op het platteland wonen 3 miljard gezinnen met kleine landbouwbedrijven van minder dan twee hectare. Velen onder hen hebben met hun producten nauwelijks tot geen toegang tot de markt en leven in armoede en voedselonzekerheid.

Onze impact:
Via de financiering van landbouwcoöperatieven en -kmo's die zich inzetten voor duurzame landbouw creëren we nieuwe afzetmogelijkheden voor meer dan 157.000 kleine producenten.

Het belang

Toegang tot de markt is cruciaal om de inkomsten van kleine producenten te verhogen en zo hun levensomstandigheden en die van hun gezin te verbeteren.

Steun aan landbouwbedrijven

Het probleem

Kleinschalige organisaties in duurzame landbouw hebben te kampen met financieringstekorten van meer dan 250 miljard dollar. De noden van deze landbouwbedrijven zijn te groot voor microfinancierings-instellingen maar te klein voor traditionele kredietverstrekkers. Die laatste beschouwen hen als een te groot risico.

Onze impact:
We verlenen financiële steun aan 59 organisaties in duurzame landbouw. Voor meer dan de helft van hen zijn we de eerste kredietverstrekker.

Het belang

Landbouwbedrijven spelen een cruciale rol in de ontwikkeling van plattelandsgemeenschappen. Ze creëren werk en nieuwe economische kansen voor de lokale bevolking.

bescherming van onze planeet

Het probleem

Landbouw draagt sterk bij aan de klimaatverandering, maar is er ook het slachtoffer van. Kleinschalige landbouwers voelen nu al de negatieve gevolgen: hogere temperaturen en extreme  weersomstandigheden hebben een impact op hun oogst. Hun voedselzekerheid en mogelijkheden om een stabiel inkomen te genereren, komen dan ook in gevaar.

Onze impact:
Alterfin financiert enkel duurzame landbouwprojecten. 71% van de landbouwers die Alterfin ondersteunt, heeft een certificaat van biologische landbouw en/of eerlijke handel.

Het belang

Een wereldwijde transitie naar duurzame voeding en landbouw leidt tot gezondere ecosystemen. Bovendien bevordert zo’n transitie het duurzame beheer van grond, water en natuurlijke rijkdommen en verhoogt ze de veerkracht van kleinschalige landbouwers.

hoe gaan wij te werk?

 1. Financiële diensten
  We kennen lange- en kortetermijnleningen toe aan microfinancieringsinstellingen en organisaties in duurzame landbouw om hun werkkapitaal te financieren. Zo faciliteren we hun groei op lange termijn tegen voorwaarden die aangepast zijn aan hun noden.
 2. Niet-financiële diensten
  We financieren technische assistentieprojecten om te beantwoorden aan de noden van onze partners. Zo staan ze sterker in hun schoenen en kunnen ze een grotere impact maken op de bevolkingsgroepen waarmee ze in contact staan.

hoe evalueren we onze impact?

We doen er alles aan om onze sociale en milieu-impact al van bij de selectie van onze partners te maximaliseren. Bovendien blijven we hen gedurende de volledige investeringscyclus evalueren:

 1. Sociale en milieu-evaluatie
  Met behulp van een zelf ontwikkelde tool voeren we een diepgaande analyse uit van de sociale en milieugerelateerde resultaten van onze partners.
 2. Evidence-based impact-evaluatie
  We voeren studies uit bij onze partners en hun uiteindelijke begunstigden om er zeker van te zijn dat onze acties tot een positieve impact leiden.

INFORMATIE OVER DUURZAAMHEID

De Verordening EU/2019/2088 van 27 november 2019 betreffende duurzaamheid in de financiëledienstensector (SFDR) bevat vereisten inzake informatieverstrekking over duurzaamheid voor een breed scala aan financiële marktdeelnemers, financiële adviseurs en financiële producten. De richtlijn is vastgesteld om zowel de transparantie van duurzame beleggingsproducten als de vergelijkbaarheid van de informatie voor eindbeleggers te verbeteren en greenwashing te voorkomen.

Deze verklaring bevat informatie over duurzaamheid overeenkomstig de SFDR, over de rol van Alterfin als beheerder van een alternatieve beleggingsinstelling, en over het alternatieve beleggingsfonds dat Alterfin beheert. Lees de volledige verklaring.

lees onze impactstudies

DOE MEE EN MAAK HET VERSCHIL

WORD VENNOOT

RAADPLEEG DE INFORMATIENOTA

Investeren in coöperatieve aandelen van Alterfin houdt risico’s in. De investeerder loopt het risico de belegging gedeeltelijk of helemaal te verliezen. Raadpleeg de informatienota voordat je investeert.

NIET DE INFO GEVONDEN DIE JE ZOCHT?

Neem een kijkje bij onze FAQ of contacteer ons.