faq

vaak gestelde vragen

Hieronder vind je een antwoord op de meeste vragen die we krijgen. Heb je een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag!

vennoot zijn of worden

Hoe word ik vennoot?

Je hoeft enkel ons intekenformulier in te vullen en het gewenste bedrag over te schrijven.

Hoeveel kost een aandeel bij Alterfin?
 • 62,50 euro voor particulieren
 • 250 euro voor rechtspersonen (NV, BV, VZW, enz.)
Zijn er instap- of uitstapkosten?

Neen, er zijn geen extra kosten.

Hoe kan ik als bestaande vennoot bijkomende aandelen kopen?

Om nieuwe aandelen van Alterfin te kopen, stort je het gewenste bedrag op de rekening van Alterfin CV:

 • IBAN: BE85 5230 4527 2706
 • BIC: TRIO BE BB
 • Vergeet je persoonlijke gestructureerde mededeling niet te vermelden.

Je hoeft geen nieuw intekenformulier in te vullen. 

Welke risico's zijn er verbonden aan investeren in aandelen van Alterfin?

De belegging in aandelen zoals coöperatieve aandelen van Alterfin houdt zekere risico's in. De belegger loopt het risico om een deel of het geheel van zijn belegging te verliezen. Je staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.
Elk van deze risicofactoren moet zorgvuldig worden bestudeerd en beoordeeld alvorens in de aandelen te beleggen, in het bijzonder:

 • Het feit dat de aandelen op naam zijn (nominatief) en er geen markt is waarop de aandelen kunnen worden verhandeld. Hoewel het voor een aandeelhouder mogelijk is om de aandelen terug te trekken of over te dragen, zorgt dit voor een beperkte liquiditeit.
 • Indien een aandeelhouder de aandelen wil uittreden of overdragen, zal hij/zij slechts terugbetaald worden ten belope van maximaal de nominale waarde van de aandelen.

Alvorens in te schrijven op de aandelen dienen potentiële beleggers aandachtig de informatienota en het essentiële-informatiedocument over het beleggingsproduct te lezen.

Hoe kan ik mijn aandelen opnieuw verkopen?

Conform onze statuten mogen vennoten uittreden of een gedeeltelijke of volledige terugbetaling van hun aandelen aanvragen tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar (van 1 januari tot 30 juni).

Enkele belangrijke opmerkingen in verband met uittredingen:

 • Het bedrag dat vennoten ontvangen wanneer ze hun kapitaal terugtrekken uit Alterfin kan nooit hoger liggen dan het initieel geïnvesteerde bedrag (dit houdt uiteraard geen rekening met de ontvangen dividenden).
 • Aandelen zijn nominatief en er is geen markt waarop de aandelen kunnen worden verhandeld. Hoewel het voor een aandeelhouder mogelijk is om de aandelen terug te trekken of over te dragen, zorgt dit voor een beperkte liquiditeit.
 • Alterfin betaalt de aandelen terug zonder uitstapkosten. De betaling gebeurt doorgaans in de loop van de maand volgend op de aanvraag tot uitstap.
 • De raad van bestuur mag wel de terugtrekking weigeren als deze terugtrekking of terugname van aandelen de financiële situatie van Alterfin in gevaar brengt.

Concreet: wil je je kapitaal gedeeltelijk of volledig terugtrekken uit Alterfin, download dan het uittredingsformulier en stuur ons een ingevuld en ondertekend exemplaar terug via de post of via e-mail.

Wat is mijn kapitaalrekening en mijn individuele rekening?
 • Je kapitaalrekening (KR) toont het overzicht van jouw aandelenverrichtingen (aankoop en verkoop van aandelen), het totaal aantal aandelen in jouw bezit en de waarde ervan.
 • Je individuele rekening (IR) geeft je een overzicht van je netto beschikbare saldo, inclusief dividenden, roerende voorheffing en overmatige of ontoereikende betalingen.
Wat kan ik doen met het geld op mijn individuele rekening?

Je hebt drie mogelijkheden:

 • Een gift doen aan het Alterfin Garantiefonds
 • Opnieuw investeren in nieuwe aandelen van Alterfin
 • De storting van het saldo op je bankrekening aanvragen

Elk jaar, wanneer het dividend wordt berekend, informeert Alterfin haar vennoten over het bedrag dat op de individuele rekening wordt gestort. Je kan Alterfin dan laten weten wat je met je dividend wenst te doen. Als je hier niet op reageert, kan je altijd contact met ons opnemen en ons laten weten wat je met het bedrag wilt doen. 

Ik wil een gift doen aan het Alterfin Garantiefonds. Hoe doe ik dat?

Je hebt twee mogelijkheden:

 • Je schenkt je dividend van Alterfin direct aan het Garantiefonds. Elk jaar ontvang je op het ogenblik dat de dividenden worden toegekend een mededeling waarin staat hoe je dat kan doen. Opgelet: dit biedt geen belastingvoordeel.
 • Je doet een gift via de Koning Boudewijnstichting. Deze gift geeft recht op een belastingvoordeel dat overeenstemt met 45% van het bedrag van je gift. Doe een gift.
Wat is MyAlterfin en hoe maak ik een account aan?

Alterfin biedt haar vennoten een online privéruimte aan: MyAlterfin.
Zodra je vennoot bent bij Alterfin, kan je een account aanvragen via e-mail of Itsme. Zodra we je aanvraag ontvangen, activeren we je account. Je kan dan online je aandelen bij Alterfin bekijken, je gegevens aanpassen en je uittreksel downloaden.

Wanneer wordt de algemene vergadering gehouden?

De algemene vergadering vindt plaats op de laatste zaterdag van april. Elke vennoot ontvangt twee weken op voorhand een uitnodiging.

Welk stemrecht hebben vennoten tijdens de algemene vergadering?

De vennoten van Alterfin zijn de eigenaars van de coöperatie. Via hun deelname aan de algemene vergadering hebben ze inzage- en controlerecht op de coöperatie. Vennoten hebben evenveel stemmen als het aantal aandelen dat ze in bezit hebben. Geen enkele vennoot kan echter meer dan 10% bezitten van het totale aantal stemmen dat aanwezig is op de algemene vergadering. Zo garanderen we een democratische beslissingsprocedure.

de activiteiten van alterfin

Wat is een kleinschalige landbouwer?

Kleinschalige landbouwers zijn boeren, herders, bosbouwers en vissers die een gebied van minder dan 1 hectare tot 10 hectare bewerken. De meeste kleinschalige landbouwers die Alterfin ondersteunt, bezitten minder dan 2 hectare grond. Kleinschalige landbouwers werken doorgaans op huishoudelijk niveau. Voor de productie werken ze voornamelijk samen met familie en ze gebruiken een deel van de oogst voor hun eigen gezin. In ontwikkelingslanden vormen ze vaak de ruggengraat van de economische activiteit op het platteland.

Wat is een micro-ondernemer?

Een micro-ondernemer is iemand met een klein bedrijf zoals een kruidenierswinkel, een voedselstalletje of een dienstenbedrijfje. Vaak hebben micro-ondernemers economische ondersteuning nodig om hun bedrijf op te starten, te runnen of uit te breiden. Traditionele banken vinden hen echter te riskant, omdat ze niet voldoende garanties kunnen bieden en vaak in de informele sector van de economie werken. Ze krijgen financiering via microkredieten. Microfinancieringsinstellingen (MFI's) kennen deze kleine leningen toe aan mensen die geen garanties, krediethistoriek, spaargeld of arbeidshistoriek hebben. Deze bescheiden leningen zijn meestal voldoende om hun kleine, lokale bedrijven van de grond te krijgen.

Hoe compenseert Alterfin haar koolstofvoetafdruk?

De uitstoot is grotendeels afhankelijk van de vliegreizen van de investment managers. Om onze koolstofimpact te compenseren, werken we bij Alterfin sinds 2015 samen met Acopagro, een coöperatie van cacaoproducenten in de regio San Martín in het noorden van Peru. Via Acopagro financieren we ieder jaar de aanplanting van bomen bij de producenten die lid zijn van deze coöperatie. Op die manier kunnen we een hoeveelheid CO2 vangen die overeenstemt met onze uitstoot van het voorgaande jaar. Sinds 2015 hebben we bijna 60.000 bomen laten planten. Daarnaast nemen we sinds 2018 de investment managers aan in de regio waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Hierdoor zijn de afgelegde afstanden korter geworden.