Informatienota

Een belegging in aandelen zoals coöperatieve aandelen van Alterfin houdt zekere risico's in. De belegger loopt het risico om een deel of het geheel van zijn belegging te verliezen. Je staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Alvorens in te tekenen op aandelen dienen potentiële beleggers aandachtig de informatienota en het essentiële-informatiedocument over het beleggingsproduct te lezen.

Elk van deze risicofactoren moet zorgvuldig worden bestudeerd en beoordeeld alvorens in de aandelen te beleggen, in het bijzonder:

  • Het feit dat de aandelen op naam zijn (nominatief) en er geen markt is waarop de aandelen kunnen worden verhandeld. Hoewel het voor een aandeelhouder mogelijk is om de aandelen terug te trekken of over te dragen, zorgt dit voor een beperkte liquiditeit.
  • Indien een aandeelhouder de aandelen wil uittreden of overdragen, zal hij/zij slechts terugbetaald worden ten belope van maximaal de nominale waarde van de aandelen.

Raadpleeg ook de aanvulling op de informatienota van 3 juli 2024.