criteria en procedure

organisaties in duurzame familiale landbouw

Aanvaardingscriteria

Alterfin beoordeelt de ontvankelijkheid van een financieringsaanvraag op basis van de volgende criteria:

 • Aantal jaren actief: minstens 2 jaar
 • Engagement: duidelijk gelijklopend met het kader van Alterfin: samenwerking voornamelijk met kleinschalige boeren (minder dan 5 ha grond), duidelijke sociale of milieubewuste missie met als doel de levensomstandigheden van kleinschalige landbouwers te verbeteren, inzet voor duurzame landbouw via eerlijke handel, biologische landbouw, enz.
 • Aantal begunstigde kleinschalige landbouwers: minstens 150
 • Jaarlijkse omzet: min. 500.000 USD
 • Operationele zelfvoorzienendheid > 90% en positieve tendens

Los van deze criteria, financiert Alterfin geen enkel bedrijf dat voorkomt op onze uitsluitingslijst.  

Financieringsvoorwaarden

 • Bedrag: tussen 100.000 USD en 1.500.000 USD
 • Munteenheid: USD, EUR of lokale munt
 • Landbouwkrediet op korte termijn van 3 tot 18 maanden, bestemd om de oogst te financieren. Het landbouwkrediet op korte termijn moet gedekt worden door verkoopcontracten waarvan de waarde hoger ligt dan die van de lening.
 • Investeringskrediet op lange termijn tot 5 jaar, bestemd voor de financiering van vaste activa. Het gefinancierde goed geldt als onderpand voor het investeringskrediet.
 • Interestvoet: in overeenstemming met de marktvoorwaarden (inclusief de verplichte dekking tegen wisselkoersrisico's).
 • Administratieve kosten: 1% van het ontleende bedrag.

FINANCIERINGSPROCEDURE

 1. Ontvangst van de aanvraag
  Je stuurt ons het aanvraagformulier voor de lening via e-mail.
 2. Preselectie
  Op basis van de informatie die je ons aanlevert in het aanvraagformulier, andere gegevens en voorafgaande gesprekken, beslissen we of je aanvraag in aanmerking komt.
 3. Due diligence en bezoek ter plaatse
  Als je financieringsaanvraag in aanmerking komt, brengt een investment manager een bezoek ter plaatse om je activiteit te evalueren.
 4. Goedkeuring door het investeringscomité
  Het rapport van de beheerder wordt daarna voorgesteld aan het investeringscomité. Zij nemen de finale beslissing over de toekenning van de financiering.
 5. Opmaak van het contract en uitbetaling
  Na de beslissing van het investeringscomité komen we in de juridische fase van de contractopmaak. Daarna volgt de uitbetaling van de financiering.
 6. Opvolging
  Gedurende de looptijd van de lening bezorg je ons op regelmatige tijdstippen financiële en werkingsrapporten. Daarnaast verwachten we ook rapporten over de sociale en milieuprestaties.

WIL JE EEN FINANCIERINGSAANVRAAG VERSTUREN?

Download het aanvraagformulier, vul het in en stuur het naar de verantwoordelijke van jouw regio:

Afrika: africa@alterfin.be
Azië: asia@alterfin.be
Latijns-Amerika: latam@alterfin.be