CRITERIA EN PROCEDURE

MICROFINANCIERINGSINSTELLINGEN

Aanvaardingscriteria

Alterfin beoordeelt de ontvankelijkheid van een financieringsaanvraag op basis van de volgende criteria:

 • Aantal jaren actief: minstens 2 jaar
 • Minimum portefeuille: 1.000.000 USD
 • Cliënteel: minstens 1.000 cliënten of leden
 • Doelstellingen: de microfinancieringsinstelling moet zich inzetten voor dezelfde doelen als Alterfin: armoedebestrijding, verbetering van de levensomstandigheden van plattelandsbevolking, gendergelijkheid en duurzame landbouw
 • PAR 30 dagen + geherstructureerde leningen + verlieslatende leningen < 10%
 • Operationele zelfvoorzienendheid > 80% en positieve tendens
 • Verhouding schuld/eigen vermogen < = 5

Los van deze criteria, financiert Alterfin geen enkel bedrijf dat voorkomt op onze uitsluitingslijst.

Financieringsvoorwaarden

 • Bedrag: tussen 100.000 en 3.000.000 USD
 • Munteenheid: USD, EUR of lokale munt
 • Looptijd: 2 tot 4 jaar
 • Interestvoet: in overeenstemming met de marktvoorwaarden (omvat een verplichte dekking tegen wisselkoersrisico's)
 • Administratiekosten: 1% van het ontleende bedrag

Financieringsprocedure

 1. Ontvangst van de aanvraag
  Je stuurt ons het aanvraagformulier voor de lening via e-mail.
 2. Preselectie
  Op basis van de informatie die je ons aanlevert in het aanvraagformulier, andere gegevens en voorafgaande gesprekken, beslissen we of je aanvraag in aanmerking komt.
 3. Due diligence en bezoek ter plaatse
  Als je financieringsaanvraag in aanmerking komt, dan brengt een investment manager een bezoek ter plaatse om je activiteit te evalueren.
 4. Goedkeuring door het investeringscomité
  Het rapport van de beheerder wordt daarna voorgesteld aan het investeringscomité. Zij nemen de finale beslissing over de toekenning van de financiering.
 5. Opmaak van het contract en uitbetaling
  Na de beslissing van het investeringscomité komen we in de juridische fase van de contractopmaak. Daarna volgt de uitbetaling van de financiering.
 6. Opvolging
  Gedurende de looptijd van de lening bezorg je ons op regelmatige tijdstippen financiële en werkingsrapporten. Daarnaast verwachten we ook rapporten over de sociale en milieuprestaties.

Wil je een financieringsaanvraag versturen?

Download het aanvraagformulier, vul het in en stuur het naar de verantwoordelijke van jouw regio:

Afrikaafrica@alterfin.be
Aziëasia@alterfin.be
Latijns-Amerikalatam@alterfin.be