impactstudie

Kentaste - kokosnoten

Kentaste - kokosnoten

Kentaste is een Keniaans bedrijf dat kokosolie en afgeleide producten produceert. Het bedrijf is gecertificeerd voor biologische landbouw en eerlijke handel en biedt meer dan 3.200 kleinschalige producenten een stabiel en voorspelbaar inkomen.

impactstudie

Kentaste - kokosnoten

Kentaste - kokosnoten

Kentaste is een Keniaans bedrijf dat kokosolie en afgeleide producten produceert. Het bedrijf is gecertificeerd voor biologische landbouw en eerlijke handel en biedt meer dan 3.200 kleinschalige producenten een stabiel en voorspelbaar inkomen.

Verantwoorde kokosnoten ten dienste van Keniaanse producenten

Kentaste (vroeger gekend als Coconut Holdings Limited) is actief in Kwalé, een van de armste plattelandsstreken van Kenia. De kleinschalige kokosnootproducenten hebben het lastig om een waardig inkomen bij elkaar te krijgen. Bovendien zijn de gevolgen van de klimaatverandering al voelbaar in hun oogst. Tot slot moeten ze ook onderhandelen met tussenpersonen die hun noten maar sporadisch aankopen. Omdat ze vaak te kampen hebben met geldgebrek, zien ze zich verplicht om hun kokosnoten tegen spotprijzen te verkopen, waardoor de armoedecyclus in stand wordt gehouden.

Kentaste engageert zich daarentegen voor een langetermijnrelatie met deze producenten. Dat is een bron van stabiliteit voor telers in een regio waar de gronden niet echt vruchtbaar zijn en waar er maar weinig alternatieven zijn voor de kokosnoot.

Kokosnootproducent, Kwale © Alterfin

Een totaalaanpak om de telers te ondersteunen

Kentaste heeft een aantal maatregelen getroffen om de telers een hoger en stabieler inkomen te bieden:

  • Officiële contracten om afzetmogelijkheden te garanderen voor de producenten. De telers bevestigen dat het moeilijk zou zijn om een geloofwaardig alternatief voor Kentaste te vinden.
  • Een duurzame en eerlijke waardeketen: de landbouwers die met Kentaste werken, krijgen een vaste aankoopprijs die 50% hoger ligt dan de marktprijs. Daarnaast ontvangen ze ook premies in het kader van de certificering voor eerlijke handel. Bovendien neemt Kentaste de kosten voor de certificering voor biologische landbouw en eerlijke handel op zich.

De inzet van Kentaste gaat zelfs nog verder. De organisatie biedt een geïntegreerd dienstenpakket aan voor de hele productieketen:

  • Ze prefinancieren de oogst en levering van zaadkiemen zodat men kan beginnen te produceren.
  • Ze sturen plukkers naar de landbouwers zodat die zelf niet in de bomen moeten klimmen of hun eigen plukkers moeten aanwerven om te kunnen oogsten.
  • Ze bieden opleidingen aan om beter te leren omgaan met grillige weersomstandigheden en om het rendement van de productie te optimaliseren.

Door met Kentaste samen te werken, haalt 96% van de producenten nu hogere inkomsten uit hun landbouwactiviteit. Velen van hen hebben daar gebruik van gemaakt om te investeren in de opleiding van hun kinderen.

Arbeider in het verwerkingscentrum van Kentaste © Alterfin

De financiering van Alterfin

Alterfin geloofde in de sociale missie van Kentaste en was in 2017 de eerste kredietverlener van de organisatie:

“Alterfin is de eerste internationale kredietverstrekker die ons zijn vertrouwen heeft geschonken. Het blijft moeilijk om financiering binnen te halen, maar destijds was er geen enkel geloofwaardig alternatief waar we zelfs maar toegang toe hadden.”

Dankzij de aanwezigheid van Alterfin is Kentaste ook zichtbaarder geworden en is zijn geloofwaardigheid gestegen in de ogen van andere internationale kredietverstrekkers. Daardoor heeft het bedrijf zijn activiteiten verder kunnen uitbreiden. In 2017 werkte Kentaste met slechts 700 producenten. Vandaag hebben meer dan 3.200 kokosnootproducenten zicht op een betere toekomst.

Luisteren naar producenten om onze impact te bevestigen

Alterfin heeft een enquête afgenomen bij het management van Kentaste en 310 kokosnootproducenten in Kwalé. Via deze bevraging wilden we nagaan wat de impact van Kentaste is op deze telers aan de Keniaanse kust en welke rol Alterfin daarin speelt als sociale investeerder. Meer lezen? Ontdek de studie in ons jaarverslag van 2019:

Doe mee en maak het verschil

Word vennoot

getuigenissen

No items found.
No items found.

meer updates

FAQ title

FAQ description

No items found.

NIET DE INFO GEVONDEN DIE JE ZOCHT?

Neem een kijkje bij onze FAQ of contacteer ons.