interview

Deze vrouwen geven vorm aan een rechtvaardige en duurzame toekomst

Duik in de inspirerende verhalen van Eleneora, een onderneemster uit Peru, en Sheila, Investment Manager Latijns-Amerika bij Alterfin.

interview

Deze vrouwen geven vorm aan een rechtvaardige en duurzame toekomst

Duik in de inspirerende verhalen van Eleneora, een onderneemster uit Peru, en Sheila, Investment Manager Latijns-Amerika bij Alterfin.

Eleneora Davila De Mendivil, cliënte bij microfinancieringsinstelling Arariwa in Peru

Maak kennis met Eleneora, een onderneemster die aangesloten is bij de dorpsbank Padre Eterno in de regio Cuzco in Peru. Deze 100% vrouwelijke bank wordt gefinancierd door onze nieuwe partner Arariwa.

Al veertig jaar lang financiert de vereniging Arariwa dorpsbanken als hefboom voor de financiële inclusie van de meest uitgesloten mensen.

Ze legt zich vooral toe op de ontwikkeling van rurale gebieden en besteedt daarbij bijzondere aandacht aan diensten aan en kansen voor vrouwen.

Arariwa biedt gunstige leningen met afbetalingen en voorwaarden die veel sneller en betaalbaarder zijn dan bij traditionele banken. Die leningen vormen een cruciale ondersteuning voor de economische en sociale ontwikkeling van de meest kwetsbare gezinnen in Peru.

Naast die leningen moedigt Arariwa haar cliënten ook aan om te sparen en in hun eigen dorpsbanken te investeren. Zo versterken ze niet alleen hun autonomie en de controle over hun eigen financiën, maar bevorderen en ontwikkelen ze ook een echte krediet- en spaarcultuur.

“We hopen op die manier een duidelijke impact te maken op minstens vier niveaus: het persoonlijke niveau (zelfredzaamheid), de gezinnen, de bedrijven en de gemeenschappen”, aldus Hugo Ramiro Yanque Martinez, CEO van Arariwa Mircofinance.

“Het grote voordeel bij Arariwa is dat we ons krediet zelf kunnen beheren”, vertelt Eleneora.

“Dat lijkt misschien een detail”, zegt ze, “maar voordat ik Arariwa kende, was de toegang tot kredieten voor vrouwen beperkt. Dankzij de vereniging kon ik kapitaal krijgen om mijn economische activiteit voort te zetten. Ik lever medicijnen aan kleine apotheken in de regio Cuzco.”

Volgens Eleneora is de toegang tot fondsen zeker niet het enige voordeel. De bevordering van solidariteit binnen de groep en tussen de dorpsbanken is een van de grootste meerwaarden van de werkwijze van de vereniging.

“De vrouwen die aangesloten zijn bij Padre Eterno kennen elkaar. In geval van problemen of een crisis is iedereen bereid om elkaar te helpen”, aldus Eleneora. En die dynamiek komt het verantwoordelijkheidsgevoel en het vertrouwen van de aangesloten onderneemsters uiteraard alleen maar ten goede.

Of het nu gaat om de discipline om hun engagement na te komen of om te leren sparen, de klanten van de dorpsbank Padre Eterno trekken zich letterlijk aan elkaar op dankzij de constante en transparante uitwisseling van kennis en best practices rond beheer.

“Door ons engagement ten aanzien van Arariwa kunnen we met een gerust hart aan onze investeringen denken”, zegt Eleneora. “We hebben geleerd om beter te investeren en meer te sparen. Dat heeft ons zelfvertrouwen en zelfbeeld versterkt. We hopen op die manier ook andere vrouwen in onze gemeenschap en meer algemeen in onze regio te kunnen inspireren.”

Dankzij het geld dat ze sparen, kunnen de klanten van Padre Eterno hun onderneming blijven ontwikkelen, de studies van hun kinderen financieren en een patrimonium uitbouwen.

“Kortom, door te sparen, kunnen we onze dromen waarmaken”, besluit Eleneora.

Het verhaal van Eleneora is een prachtige getuigenis over hoe financiële inclusie en samenwerking op gemeenschapsniveau heel wat verandering teweeg kunnen brengen.

Arariwa biedt het onmisbare kader, maar het zijn wel degelijk Eleneora, de andere vrouwelijke klanten van Padre Eterno en alle klanten van andere dorpsbanken die een betere toekomst creëren voor hun gemeenschappen. Woorden als ‘kans’ en ‘zelfredzaamheid’ zijn er immers geen loze begrippen, maar een realiteit die er dagelijks gevoeld en geleefd wordt.

Wat is een dorpsbank?

Een dorpsbank, ook wel dorpskas of ‘village banking’ genoemd, slaat op een zelfsturende groep die doorgaans actief is in een landelijk gebied. Zo’n groep is gebaseerd op solidariteit en geografische nabijheid om financiële diensten op het vlak van sparen en kredietverlening aan te bieden aan achtergestelde bevolkingsgroepen.

De banken vervullen een sleutelrol in de strijd tegen armoede en voor lokale ontwikkeling. Ze helpen uitgesloten bevolkingsgroepen om toegang te krijgen tot een financiële basisdienstverlening en om deel te nemen aan de economie.

Sheila Falen, Investment Manager in Latijns-Amerika bij Alterfin

Met meer dan 12 jaar ervaring in impactinvesteringen begeleidt Sheila, een gepassioneerde moeder en geëngageerde verdedigster van vrouwenrechten, een diversiteit aan partners in Argentinië, Colombia en Peru.

Vandaag deelt ze haar unieke blik op de rol en impact van vrouwen in Latijns-Amerika.

“Doordat ik in de wereld van de impactinvesteringen werk, hou ik de vinger aan de pols rond echte wereldproblemen. Zo kan ik een verschil maken in mijn gemeenschap”, vertelt Sheila.

“Ik ben dankbaar voor de invloed van mijn grootmoeder, die mij een passie voor de verdediging van vrouwenrechten heeft bijgebracht. Het is bepalend geweest in mijn keuze om te werken voor een organisatie zoals Alterfin.”

Wanneer Sheila naar de situatie in Latijns-Amerika kijkt, kan ze alleen maar beamen: “Gendergelijkheid is absoluut cruciaal voor economische vooruitgang en duurzame ont-wikkeling.”

“Vrouwen en het milieu zijn natuurlijke bondgenoten”, voegt ze eraan toe. “Hun gevoel voor sociale en milieu-initiatieven maakt hen tot waardevolle partners in de strijd tegen de klimaatverandering.”

“Vrouwen in Latijns-Amerika spelen een belangrijke rol in domeinen zoals menselijke relaties, personeelsbeheer, marketing, verkoop, coaching en persoonlijke verzorging en gezondheid. Ze krijgen daar ook erkenning voor.”

Ze botsen echter ook tegen heel wat obstakels aan: “Geweld, ongelijk loon, moeilijkheden om werk en privé op elkaar af te stemmen, een gebrek aan toegang tot kwalitatief onderwijs, een gebrek aan kennisdeling, … het zijn allemaal factoren die een rem zetten op hun ontwikkeling.”

“Om de initiatieven en ondernemingen van deze vrouwen te laten opbloeien, moeten alle actoren in de samenleving samenwerken om een inclusieve en veilige wereld te creëren voor vrouwen”, aldus Sheila.

Sheila en Alterfin blijven zich inzetten voor gendergelijkheid in Latijns-Amerika.

Door vrouwen een bijzondere plaats te geven in onze investeringspolitiek en -strategie, slagen we erin om de inclusiviteit bij heel wat van onze partners te beïnvloeden. Deze constante en groeiende interesse voor gendergelijkheid biedt nieuwe vooruitzichten voor de vrouwen die we via deze partners ondersteunen.

Hoe we dat doen? Laten we er even dieper op ingaan met de ‘Gender-Lens Investing Strategy’ van Alterfin.

No items found.

getuigenissen

No items found.
No items found.

meer updates

FAQ title

FAQ description

No items found.

NIET DE INFO GEVONDEN DIE JE ZOCHT?

Neem een kijkje bij onze FAQ of contacteer ons.