news

Alterfin en gendergelijkheid

De aanpak van Alterfin ter bevordering van gendergelijkheid zit verankerd in ons constante streven naar verbetering, zowel binnen onze coöperatie als bij het beheer van ons portfolio en onze partners.

news

Alterfin en gendergelijkheid

De aanpak van Alterfin ter bevordering van gendergelijkheid zit verankerd in ons constante streven naar verbetering, zowel binnen onze coöperatie als bij het beheer van ons portfolio en onze partners.

In samenwerking met Value for Women hebben we een investeringsstrategie uitgewerkt, waarbij we gebruik hebben gemaakt van de ‘Gender-Lens Investing’-aanpak.

Op die manier ondersteunen we organisaties die geleid worden door vrouwen of die zich inzetten om vrouwen betere voorwaarden te bieden.

Concreet is de strategie gericht op inclusiviteit ten aanzien van het personeel, de cliënten en de leveranciers van onze partners.

In combinatie met onze evaluatie-systemen voor prefinancieringen en onze impactstudies krijgen we dankzij deze strategie meer inzicht in de behoeften en uitdagingen van deze vrouwen. Daarnaast kunnen we nagaan of onder andere de systemen en procedures van onze partners bewust of onbewust discriminerend zijn ten opzichte van vrouwen.

Om een voorbeeld te geven: de meeste landbouwers die via onze partners actief zijn in de duurzame familiale landbouw, zijn mannen. Maar tegelijk zien we dat 80% van de werkkrachten die betrokken zijn bij de verwerking en de waardecreatie binnen de landbouwketen vrouwen zijn.

Hoewel vrouwen dus vaak onzichtbaar zijn, vormen ze een belangrijke drijvende kracht binnen de gemeen-schappen op het platteland.

Toch zijn de werkomstandigheden niet altijd aangepast, wat kan bijdragen tot een marginalisering van vrouwen op de werkplaats. Denk aan de terbeschikkingstelling van standaard beschermingsmateriaal, opleidingen die geen rekening houden met de zorg voor het gezin door de vrouwen, enz.

Onze genderbewuste investerings-strategie is zich bewust van deze realiteit en mobiliseert onze partners als ware ‘agents of change’ om cruciale werkgelegenheid te bieden, voornamelijk voor vrouwen, in de hele agrarische waardeketen.

We zorgen ervoor dat onze partners genderkwesties op een verantwoorde manier benaderen en waar nodig werken we samen aan een verbetertraject om hun impact op alle niveaus te maximaliseren.

In 2023 warenvrouwen bij Alterfin vertegenwoordigd als:

In ons portefolio:

Bij Alterfin:

No items found.

getuigenissen

No items found.
No items found.

meer updates

FAQ title

FAQ description

No items found.

NIET DE INFO GEVONDEN DIE JE ZOCHT?

Neem een kijkje bij onze FAQ of contacteer ons.