interview

Gender-lens investing : meer inclusiviteit voor meer impact

Impact op maatschappij en milieu zijn de allerbelangrijkste evaluatiecriteria voor onze investeringen. Recent hebben we daarom een tool toegevoegd aan onze evaluatiekit voor nieuwe partners: Gender-Lens Investing. Daarmee zetten we een nieuwe stap in onze zoektocht naar impact. Caterina Giordano, Chief Impact Officer, legt ons uit hoe dat werkt.

interview

Gender-lens investing : meer inclusiviteit voor meer impact

Impact op maatschappij en milieu zijn de allerbelangrijkste evaluatiecriteria voor onze investeringen. Recent hebben we daarom een tool toegevoegd aan onze evaluatiekit voor nieuwe partners: Gender-Lens Investing. Daarmee zetten we een nieuwe stap in onze zoektocht naar impact. Caterina Giordano, Chief Impact Officer, legt ons uit hoe dat werkt.

Al op heel jonge leeftijd voelde Caterina dat ze iets wilde doen om het onrecht in de wereld te bestrijden. Dat heeft haar in de richting geduwd van een studie in ontwikkelingseconomie en van een eerste job bij een microfinancieringsproject in Afrika.

Caterina Giordano, Chief Impact Officer bij Alterfin

Je bent tien jaar geleden bij Alterfin gestart. Wat trok je zo aan?

Ik ben altijd al op zoek geweest naar een plek waar ik meer impact kon creëren voor onze planeet en de mensen die erop wonen. Alterfin paste helemaal in dat plaatje. Ten eerste was de organisatie bezig met microfinanciering, iets waarin ik al ervaring had opgedaan. Parallel daarmee werden ook projecten rond landbouw gefinancierd. Laat dat nu net een sector zijn die enorm belangrijk is om de levensomstandigheden van de lokale bevolking te verbeteren en tegelijk te vechten tegen de effecten van klimaatverandering.

Tot slot is Alterfin een coöperatie. Dat vind ik ook heel fijn: het is geen investeringsfonds maar een organisatie die gesticht is en gecontroleerd wordt door mensen zoals jij en ik. Ze kan zich dus veel makkelijker aanpassen aan de context van verschillende situaties. Ik ben begonnen als Investment Manager.

Daarna ben ik doorgegroeid naar Head of Investments en nu ben ik Chief Impact Officer. Die nieuwe functie in een nieuw departement weerspiegelt ons doel om altijd verder te kijken dan een eenvoudige investering en de impact van onze acties op maatschappij en milieu te maximaliseren.

Wat is jouw grootste kracht als vrouw in een leidinggevende positie?

Ik denk empathie. Ik probeer op die manier onze teams en organisatie beter te begrijpen. En uiteraard help ik onze medewerkers ook om hun sterktes te bepalen, zodat ze kunnen groeien en een carrière kunnen uitbouwen die voldoening geeft. Daarnaast komt het ook erg goed van pas bij onze investeringen, meer bepaald wanneer ik moet omgaan met delicate situaties zoals laattijdige of gemiste betalingen van onze partners. Door de zuiver financiële analyse aan te vullen met de nodige empathie, kan ik betere oplossingen vinden.

Denk je dat het belangrijk is om meer vrouwen in leidinggevende functies te hebben?

Ik denk – en dat wordt ook door meerdere studies aangetoond – dat bedrijven met vrouwelijke leiders een bedrijfscultuur ontwikkelen die meer gericht is op samenwerken en minder op hiërarchie. Een studie van de Harvard Business School toont aan dat vrouwen een hogere emotionele intelligentie hebben. Bedrijven die door vrouwen geleid worden, zijn ook diverser en inclusiever. Bovendien is de loonkloof tussen mannen en vrouwen er minder uitgesproken.

Alterfin heeft een ‘Gender-Lens Investing’-strategie ontwikkeld. Wat betekent dat?

Het is een strategie die ontwikkeld is in samenwerking met de organisatie Value for Women en die een antwoord biedt op de uitdaging om vrouwen een grotere rol te laten spelen in de samenleving. We proberen de nadruk te leggen op organisaties die geleid worden door vrouwen en die streven naar betere levensomstandigheden voor vrouwen.

Dankzij het prisma van gender kunnen we een nieuwe dimensie toevoegen aan onze analyse van investeringen. Zo kunnen we de nadruk leggen op dergelijke bedrijven en hen helpen groeien. Daarnaast helpt het ons ook om armoede beter te bestrijden, want helaas behoren vrouwen vaak tot de armste bevolkingslagen. Bovendien weten we dat investeren in de ontwikkeling van vrouwen bijdraagt tot een stabiele en voorspoedige situatie voor hun gezin.

Om die strategie te implementeren, hebben we aan onze bestaande evaluatietool criteria rond gender toegevoegd. Zo kunnen we evalueren hoe inclusief onze partners handelen ten opzichte van hun personeel, klanten en leveranciers, maar ook de twee soorten organisaties identificeren waarop we ons meer willen toespitsen. Enerzijds zijn dat organisaties die geleid worden door vrouwen.

Die identificeren we door te analyseren hoeveel vrouwen een functie bekleden in het management of in de ondernemingsraad en hoeveel vrouwelijke aandeelhouders er zijn. Anderzijds focussen we op organisaties die specifiek werken rond de levensomstandigheden van vrouwen. Die identificeren we dan weer door te analyseren hoeveel van hun producten en diensten er gericht zijn op de specifieke noden van vrouwen en te kijken met hoeveel vrouwelijke leveranciers van goederen en diensten ze werken.

Cliënte van Chamroeun, microfinancieringsinstelling die zich inzet voor betere levensomstandigheden van vrouwen.

Wat betekent dat voor de partners en begunstigden van Alterfin?

We willen de inclusiviteit bij onze partners versterken. Dat is een einddoel, niet zozeer een startvereiste. In de toekomst willen we onze huidige en toekomstige partners stimuleren om hen vooraf bepaalde doelstellingen te helpen bereiken. Vergeet niet, inclusieve bedrijven doen het ook algemeen gezien beter. Onze partners kunnen zo dus hun impact versterken op de gemeenschappen waarin ze werken. We gaan ook meer doorgedreven marktstudies voeren om organisaties te identificeren die het best beantwoorden aan de criteria van die twee categorieën.

Medeoprichtster van Nyamurinda, koffiebedrijf geleid door vrouwen dat zich inzet voor vrouwelijke koffieproducenten.

En voor Alterfin zelf?

Eigenlijk hebben we een formeel kader gecreëerd voor iets wat in de praktijk al gebeurde. Door dat kader kunnen we dat nu ook systematisch en gestructureerd doen. Omdat we het goede voorbeeld willen geven, hebben we die analyse trouwens ook op onszelf toegepast. Het algemene resultaat is vrij goed, maar we hebben ook een aantal domeinen ontdekt waar het nog beter kan, zoals de samenstelling van ons investeringscomité. Het is dus een strategie die Alterfin zelf ook ten goede zal komen.

No items found.

Doe mee en maak het verschil

Word vennoot

getuigenissen

No items found.
No items found.

meer updates

FAQ title

FAQ description

No items found.

NIET DE INFO GEVONDEN DIE JE ZOCHT?

Neem een kijkje bij onze FAQ of contacteer ons.