resultaten

Resultaten 3e kwartaal 2022

Lees meer over de prestatie van onze portefeuille en onze financiële resultaten gedurende het derde kwartaal van 2022.

resultaten

Resultaten 3e kwartaal 2022

Lees meer over de prestatie van onze portefeuille en onze financiële resultaten gedurende het derde kwartaal van 2022.

PRESTATIES VAN DE PORTEFEUILLE

De totale portefeuille van Alterfin is in het derde kwartaal 2022 met 14,1% gestegen tot 102,96 miljoen euro:

  • De direct door Alterfin geïnvesteerde portefeuille steeg dit kwartaal met 11,9% tot 91,85 miljoen euro.
  • De fondsen in beheer zijn goed voor een bedrag van 11,11 miljoen euro.

Een stijging onder de invloed van de dollar

De voorbije twaalf maanden is de totale portefeuille met ongeveer 42% gestegen. Dit zeer positieve resultaat is echter vooral toe te schrijven aan de sterke waardevermindering van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar sinds eind 2020. We gebruiken de dollar als munteenheid voor meer dan 80% van onze transacties. Uitgedrukt in euro, is onze portefeuille eind september 2022 met 18,7% toegenomen tot 100,2 miljoen euro.

Seizoensgebonden factoren

De stijging van de portefeuille houdt voornamelijk verband met seizoensgebonden factoren. Het derde kwartaal van het jaar valt namelijk samen met het begin van de cacaobonenoogst in Ivoorkust. Tussen juli en september werd er aan deze sector dan ook 8,4 miljoen euro uitbetaald. In het derde kwartaal begint daarnaast ook de oogst bij vele van onze Latijns-Amerikaanse partners in de koffiesector, wat gepaard ging met extra uitbetalingen van 5 miljoen euro.

Stijging van de fondsen in beheer

De stijging van de totale portefeuille kan ook worden verklaard door een toename van de fondsen die Alterfin voor derden investeert. Zo werd 32% van de uitbetalingen aan de cacao- en koffiesector in het derde kwartaal verricht via fondsen in beheer. Door meer gebruik te maken van externe middelen, kunnen we zowel aan de vraag van onze partners tegemoetkomen als ons risiconiveau beperken.

Solide prestaties voor microfinanciering

De microfinancieringssector levert nog altijd mooie prestaties ondanks de opeenvolgende wereldwijde crisissen op politiek, economisch en gezondheidsvlak. We zien weliswaar grote verschillen van regio tot regio. Sinds begin 2022 hebben we de sector 23,5 miljoen euro uitbetaald, goed voor 106% van onze totale uitbetalingen in 2021. Door de oorlog in Oekraïne hebben we onze investeringen in de microfinancieringssector tijdelijk moeten opschorten. Inmiddels hebben we die investeringen hernomen in Centraal-Azië. De impact van de oorlog op de activiteit van onze partners blijft gelukkig vrij beperkt.

Kwaliteit van de portefeuille

Over het algemeen blijft de kwaliteit van de portefeuille stabiel en worden de leningen die tijdens de pandemie werden geherstructureerd volgens het afgesproken schema terugbetaald. Zo is het totale volume van de leningen met een betalingsachterstand van meer dan 30 dagen gestegen van 10,02% naar 10,6%. We hebben echter al 11% van de betrokken betalingen ontvangen.

Financiële resultaten

Financiële en operationele inkomsten

Dankzij de groei van onze investeringsportefeuille kwamen de inkomsten uit de eigen portefeuille (interesten en commissies betaald door onze partners) hoger uit dan die in dezelfde periode vorig jaar. Ook de cumulatieve inkomsten uit beleggingen in euro (die als borg dienen om financieringen in dollar te verkrijgen) lagen hoger dan die in het derde kwartaal 2021. Dit komt vooral door de stijging van het geïnvesteerde kapitaal tussen eind september 2021 en eind september 2022 maar ook door de stijgende interestvoeten op de markten sinds enkele maanden.

Financiële lasten en operationele kosten

Door de verhoging van de interestvoeten zijn de financiële lasten echter ook gestegen. Die kosten betreffen voornamelijk schulden in dollar die zijn aangegaan om de portefeuille op te bouwen. In vergelijking met het einde van het derde kwartaal vorig jaar zijn de operationele kosten licht gestegen, vooral door de uitbreiding van het team sinds de tweede helft van vorig jaar. Maar deze kosten liggen nog altijd in lijn met het gebudgetteerde bedrag.

Waardeverminderingen

Dit kwartaal hebben we extra waardeverminderingen op de kredietportefeuille moeten boeken om het risico op niet-terugbetaling door sommige partners weer te geven. Het bedrag van die waardeverminderingen ligt weliswaar nog altijd iets lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

Voorlopig resultaat

Dankzij de groei van de portefeuille en de beheersing van de financiële en operationele kosten sluit Alterfin het derde kwartaal 2022 af met een voorlopig positief nettoresultaat van 1.344.946 euro. Dit stemt overeen met een stijging van 75% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dit resultaat ligt al hoger dan het totale verwachte nettoresultaat voor 2022.

No items found.

getuigenissen

No items found.
No items found.

meer updates

FAQ title

FAQ description

No items found.

NIET DE INFO GEVONDEN DIE JE ZOCHT?

Neem een kijkje bij onze FAQ of contacteer ons.