resultaten

Resultaten 4e kwartaal 2022

Lees meer over de prestatie van onze portefeuille van 2022.

resultaten

Resultaten 4e kwartaal 2022

Lees meer over de prestatie van onze portefeuille van 2022.

Prestaties van de portefeuille

De totale portefeuille van Alterfin is in het laatste kwartaal van 2022 licht ingekrompen met 3,4% tot 100,42 miljoen euro:

  • De direct door Alterfin geïnvesteerde fondsenportefeuille daalde met 5,6% tot 86,69 miljoen euro.
  • De fondsen in beheer bedragen 13,73 miljoen euro.

Deze afname van de portefeuille is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de sterke terugval van de euro. Want als we kijken naar de portefeuille uitgedrukt in Amerikaanse dollar (de dollar is de gebruikte munteenheid voor ongeveer 80% van onze transacties en geeft bijgevolg een getrouwer beeld van het niveau van onze uitstaande investeringsportefeuille), is die in de loop van het kwartaal met ongeveer 6% gestegen.

Maar doordat de euro de laatste drie maanden van het jaar met 9,1% in waarde is gestegen ten opzichte van de dollar, levert dat een negatieve groei op.

De voorbije twaalf maanden is de totale portefeuille met meer dan 17% gestegen. Uitgedrukt in dollar, geeft dat een stijging van 10,6%. Deze groei is voornamelijk te danken aan de sterke activiteit in de microfinancieringssector na twee jaar van ernstige vertraging en vervolgens geleidelijk economisch herstel wegens de gezondheidscrisis. De uitstaande investeringsportefeuille van de microfinancieringssector is met meer dan 20% gestegen tot 69 miljoen euro. Hiermee zit de sector bijna weer op het niveau van voor de pandemie.

Microfinanciering

In 2021 was de herneming van de investeringen in microfinanciering nog grotendeels geconcentreerd in Latijns-Amerika. In 2022 zijn de prestaties in de Aziatische en Afrikaanse microfinancieringssector er echter ook weer op vooruitgegaan. Dankzij de bijna volledige opheffing van de coronabeperkingen konden kleine en micro-ondernemers hun activiteiten hervatten en steeg hun krediet-behoefte.

Om aan die toenemende vraag te voldoen, hebben onze partnermicrofinancieringsinstellingen meer financiering moeten ophalen bij hun geldschieters. Alterfin heeft in 2022 dan ook ongeveer 30,3 miljoen euro uitbetaald aan de sector. Dat is het hoogste cijfer sinds het begin van onze activiteiten.

Duurzame landbouw

Met een totale uitbetaling van 60,5 miljoen euro kende ook de sector van de duurzame landbouw kende een recordjaar. Ondanks de opeenvolgende crisissen (logistieke vertragingen als gevolg van de pandemie, grote prijsschommelingen en ongunstige klimaatomstandigheden) neemt de wereldwijde vraag naar landbouwproducten niet af en nemen de financiële behoeften van onze partners bijgevolg toe.

Zo is de uitstaande investeringsportefeuille van de sector in 2022 met 10% gestegen tot 37 miljoen euro. De waardeketens van koffie en cacao domineren nog altijd de sector van de duurzame landbouw en vertegenwoordigen zo’n 66%.

Kwaliteit van de portefeuille

De kwaliteit van de portefeuille is in de loop van het kwartaal verbeterd. Het totale volume van de leningen met een betalingsachterstand van meer dan 30 dagen daalde namelijk van 9,31% naar 8,21%. Over het algemeen gaat de kwaliteit van de portefeuille erop vooruit en worden de leningen die tijdens de pandemie werden geherstructureerd nog steeds volgens het afgesproken schema terugbetaald.

No items found.

getuigenissen

No items found.
No items found.

meer updates

FAQ title

FAQ description

No items found.

NIET DE INFO GEVONDEN DIE JE ZOCHT?

Neem een kijkje bij onze FAQ of contacteer ons.