resultaten

Prestaties van het 3e kwartaal 2023

Lees meer over onze portefeuilleresultaten en financiële prestaties voor het derde kwartaal van 2023.

resultaten

Prestaties van het 3e kwartaal 2023

Lees meer over onze portefeuilleresultaten en financiële prestaties voor het derde kwartaal van 2023.

PRESTATIES VAN DE
PORTEFEUILLE

Aan het eind van het derde kwartaal 2023 bedraagt de totale portefeuille in beheer van Alterfin 103,2 miljoen euro. Dat is een stijging van 11,8% in vergelijking met het tweede kwartaal 2023, maar een lichte daling van 0,7% ten opzichte van dezelfde periode in 2022.

Het voorbije kwartaal hebben we twee nieuwe partners mogen verwelkomen. Laguna de los Condores, een Peruviaanse coöperatie, actief in de koffiesector, maakt nu deel uit van onze portefeuille voor duurzame landbouw. Universal Credit in Kirgizië heeft ons netwerk van partners in de microfinancieringssector vervoegd.

ONZE PRESTATIES IN DUURZAME LANDBOUW

Met een bedrag van 33,9 miljoen euro vertegenwoordigt de landbouwportefeuille nu 33% van de totale portefeuille van Alterfin. Dat is goed voor een stijging van 1,5% ten opzichte van september 2022. De schommeling in het afgelopen kwartaal (in vergelijking met juni 2023) valt hoofdzakelijk te verklaren door de seizoensimpact, met de start van het cacaoseizoen in Ivoorkust en van het koffieseizoen in Peru.

ONZE PRESTATIES IN MICROFINANCIERING

De microfinancieringsportefeuille is met 12% gestegen ten opzichte van september 2022 en vertegenwoordigt 65% van de volledige portefeuille. Met een bedrag van 66,8 miljoen euro (of 70,7 miljoen dollar) behaalde dit deel van de portefeuille een recordniveau in euro.

KWALITEIT VAN DE PORTEFEUILLE

De kwaliteit van de portefeuille is stabiel. Het totale volume van de leningen met een betalingsachterstand van meer dan 30 dagen is nog altijd 7,4%.

GEOGRAPHISCHE VERDELING

Geografisch gezien is de totale portefeuille in beheer van Alterfin als volgt verdeeld: 38% in Latijns-Amerika, 38% in Afrika en 22% in Azië.

  • In Afrika zijn onze activiteiten met maar liefst 27% gestegen door de bijdragen van Symbiotics1 en FEFISOL II2 in zowel de microfinancieringssector als de duurzame landbouw.
  • Azië kent een stabiele stijging van 2,5%. Met 89% maakt microfinanciering het leeuwendeel van onze Aziatische portefeuille uit.
  • In Latijns-Amerika zijn onze activiteiten daarentegen met 5,4% gedaald door de daling van de beleggingen in de koffi esector.

1 Symbiotics is een impactinvesteerder waarvoor Alterfin fondsen beheert voor de sector van de duurzame landbouw in alle regio’s waar we sinds 2020 actief zijn.

2 FEFISOL II, het tweede Europese Fonds voor solidaire fi nanciering, focust enkel op Afrika en belegt zowel in duurzame landbouw als in microfi nanciering sinds 2022.

Onze portfolio in een notendop – tot 30/09/2023

FINANCIËLE PRESTATIES

De financiële resultaten van Alterfin tot 30 september 2023 volgen de tendens die we aan het begin van het boekjaar hebben waargenomen. Het nettoresultaat ligt dus lager dan in 2022. Die daling is vooral toe te schrijven aan de macro-economische situatie, die zich met name kenmerkt door:

  1. De algemene stijging van de interestvoeten: deze stijging heeft een flinke impact op onze financiële kosten en valt te verklaren door de hoge basisrentetarieven in de Verenigde Staten. Deze tarieven hebben een rechtstreekse invloed gehad op het niveau van de tarieven van onze leningen, die voor het grootste deel in Amerikaanse dollar afgesloten zijn.
  2. Hoge inflatie: de operationele kosten zijn stabiel gebleven ten opzichte van het vorige kwartaal, maar zijn door de inflatie gestegen als we vergelijken met september 2022.
  3. Volatiele wisselkoersen: de schommelingen in de wisselkoers van de verschillende lokale valuta, die worden gebruikt om leningen te verstrekken in de landen waar we actief zijn, hadden een negatieve impact voor ons: -270.000 euro ten opzichte van vorig jaar.

Wat de andere kosten en inkomsten betreft, zien we de volgende tendensen:

  1. Inkomsten uit beleggingen in euro: de inkomsten uit beleggingen in euro zijn flink gestegen1, enerzijds door het toegenomen volume van de beleggingen en anderzijds door actief beheer om de niet-belegde liquide middelen tot een minimum te beperken.
  2. Vermindering van de kosten wegens het kredietrisico: door de gezonde groei van onze portefeuille en actief risicobeheer liggen de netto waardeverminderingen aanzienlijk lager dan in september 2022.
  3. Operationele inkomsten: de inkomsten van de portefeuille zijn licht gedaald door twee factoren. Enerzijds lag het aantal uitbetalingen lager dan vorig jaar, waardoor de daarmee samenhangende inkomsten verhoudingsgewijs gedaald zijn.

Kortom, we ervaren een constante druk op onze financiële kosten en de economische context blijft moeilijk. Toch blijft Alterfin financieel stabiel dankzij een gezonde groei van onze portefeuille in combinatie met een actief beheer van onze financiële middelen.

1 Het aangebrachte kapitaal en bepaalde leningen zijn geplaatst in euro, terwijl meer dan 80% van onze partners financiering in dollar nodig heeft (of in hun lokale munteenheid, maar afgedekt in dollar). Om de nodige financiering te verstrekken en tegelijk het wisselkoersrisico tussen de euro en de dollar af te dekken, beleggen we een deel van het aangebrachte kapitaal en van de schulden in euro bij banken. Deze beleggingen in euro dienen als borg om dollarkredieten te verkrijgen, die we vervolgens uitbetalen aan onze partners.

No items found.

getuigenissen

No items found.
No items found.

meer updates

FAQ title

FAQ description

No items found.

NIET DE INFO GEVONDEN DIE JE ZOCHT?

Neem een kijkje bij onze FAQ of contacteer ons.