resultaten

Prestaties van het 2e kwartaal 2023

Ontdek de resultaten van onze portefeuille en de financiële prestaties van het tweede kwartaal 2023!

resultaten

Prestaties van het 2e kwartaal 2023

Ontdek de resultaten van onze portefeuille en de financiële prestaties van het tweede kwartaal 2023!

PRESTATIES VAN DE PORTEFEUILLE

Aan het einde van het tweede kwartaal van 2023 bedraagt de totale portefeuille beheerd door Alterfin 92,3 miljoen euro.

Dit is een stijging van 2,3% ten opzichte van het het tweede kwartaal 2022.

Onze prestaties in duurzame landbouw

Het bedrag van de investeringen in de landbouwsector is goed voor 26% van de portefeuille in beheer van Alterfin.

De landbouwactiviteit is gedaald in vergelijking met 2022. Dat valt voornamelijk te verklaren door twee factoren:

  1. Ten eerste door de seizoens-gebondenheid van de portefeuille, met terugbetalingen van partners in de koffiesector in Centraal-Amerika en in de cacaosector in West-Afrika.
  2. Ten tweede stellen we sinds 2022 moeilijkheden vast op de landbouwmarkt, zoals onder andere prijsschommelingen, inflatie en een dalende vraag naar gecertificeerde producten. Deze factoren hebben onvermijdelijk een impact gehad op de operationele en financiële prestaties van onze partners in de waardeketens van koffie, granen, honing, bonen maar ook fruit.

Onze prestaties in microfinanciering

De daling in de landbouwportefeuille wordt gecompenseerd door een verhoogde activiteit in de microfinancieringssector. Geheel in lijn met onze missie werken we samen met instellingen die focussen op plattelandsgebieden.

Het totaalbedrag van de leningen aan microfinancieringspartners is nog nooit zo hoog geweest sinds de oprichting van Alterfin ongeveer dertig jaar geleden. Dit bedrag is de afgelopen twaalf maanden met 13% gestegen tot 70,8 miljoen dollar.

Op 30 juni 2023 vertegenwoordigde microfinanciering 72% van de totale portefeuille van Alterfin, tegenover 66% in het tweede kwartaal van 2022. Er zijn twee grote verklaringen voor deze groei in de microfinancieringssector:

  1. De sector heeft zich eindelijk hersteld na de coronacrisis: alle regio’s waar Alterfin actief is, met Afrika als koploper, vertonen een sterke heropleving.
  2. Met 48% van de uitbetalingen  voor microfinancieringspartners sinds het begin van dit jaar, heeft de steun van FEFISOL II bijgedragen tot de versterking en de verdere ontwikkeling van de microfinancieringsactiviteiten in Afrika.

In het tweede kwartaal van 2023 hebben we ook leningen uitgekeerd aan drie nieuwe partners in microfinanciering, namelijk in Tanzania, Peru en Oezbekistan, een nieuw land van activiteit voor Alterfin.

Kwaliteit van de portefeuille

De kwaliteit van de portefeuille kent een lichte verbetering, waarbij het totale volume aan leningen met een betalingsachterstand van meer dan 30 dagen daalt van 8,5% naar 7,4%.

Portfolio in een notendop > tot en met 30/06/2023

Financiële prestaties

Terwijl onze operationele en financiële inkomsten gestegen zijn in vergelijking met vorig jaar, werden we ook in het tweede kwartaal van 2023 geconfronteerd met flinke uitdagingen, zoals:

  • De stijging van de interestvoeten, met directe gevolgen voor onze financiële kosten. Ondanks onze inspanningen om de interest-voeten zo laag mogelijk te houden, wegen ze op onze resultaten.
  • De inflatie, die onze operationele kosten ook onder druk zet.

Operationele inkomsten

We stellen een duidelijk herstel van de uitbetalingen vast, waardoor onze operationele inkomsten gestegen zijn. Deze positieve tendens ging gepaard met een toename van de inkomsten uit het beheer voor derden, wat bewijst dat onze partners vertrouwen hebben in Alterfin.

Inkomsten uit beleggingen in euro

De inkomsten uit onze beleggingen in euro zijn met meer dan 30% gestegen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2022. Deze toename is toe te schrijven aan enerzijds het gestegen volume van onze beleggingen en anderzijds het hogere gemiddelde rendement van onze beleggingen. Onze proactieve aanpak bij het beheer van de beleggingen, in combinatie met de gestegen basisrentetarieven voor sommige van onze beleggingen, heeft een belangrijke rol gespeeld in deze resultaten.

Financiële kosten

De stijging van de financiële kosten is voornamelijk toe te schrijven aan de stijging van de basisrentetarieven  op onze leningen. Hoewel deze stijgingen deels worden gedekt met derivaten, zetten de financiële kosten ons nettoresultaat nog altijd zwaar onder druk.

Net zoals in het vorige kwartaal, kiezen we er nog steeds voor om een deel van de kostenstijgingen voor onze eigen rekening te nemen, in plaats van ze af te wentelen op onze partners. We willen namelijk niet afwijken van onze sociale missie.

Operationele kosten en wisselkoerseffecten

Onze operationele kosten zijn gestegen, onder andere wegens de inflatie en door onze investering in IT-software voor onze verdere ontwikkeling.

Bovendien is het opvallend dat we dit eerste halfjaar te maken hebben met een negatief resultaat bij valutawisselingen, terwijl dat resultaat voor dezelfde periode in 2022 positief was.

Dit effect heeft bijgedragen tot een negatief verschil van bijna 100.000 euro op het nettoresultaat van het eerste halfjaar van 2023 ten opzichte van het eerste halfjaar van 2022 (zie ‘Valutatransacties: nettoresultaat’ in de tabel).

Blik op het volgende kwartaal

Dankzij het herstel van de uitbetalingen in het tweede kwartaal, waardoor onze uitstaande portefeuille gestegen is, zullen we onze operationele inkomsten verder kunnen verhogen en onze nettowinst verbeteren.

We blijven een proactieve aanpak hanteren en zoeken naar manieren om onze prestaties te optimaliseren, in combinatie met een voorzichtig risicobeheer.

No items found.

getuigenissen

No items found.
No items found.

meer updates

FAQ title

FAQ description

No items found.

NIET DE INFO GEVONDEN DIE JE ZOCHT?

Neem een kijkje bij onze FAQ of contacteer ons.