resultaten

Prestaties van het 1e kwartaal 2024

Bekijk de resultaten van de portefeuille en de financiële prestaties voor het eerste kwartaal van 2024.

resultaten

Prestaties van het 1e kwartaal 2024

Bekijk de resultaten van de portefeuille en de financiële prestaties voor het eerste kwartaal van 2024.

Prestaties van de portefeuille

In het eerste kwartaal van 2024 bedroeg de totale portefeuille in beheer van Alterfin 126,7 miljoen euro. Dat is 3% meer dan in het laatste kwartaal van 2023 en 43% meer dan in het eerste kwartaal van 2023.

De portefeuille blijft verder groeien sinds het eerste kwartaal van 2023. Deze opwaartse trend is vooral toe te schrijven aan de constante groei van de microfinancieringsportefeuille, die haar momentum gedurende heel 2023 tot nu blijft vasthouden. Ter bevestiging van deze trend hebben we het afgelopen kwartaal vier nieuwe partners mogen verwelkomen,die één voor één actief zijn in microfinanciering: in Latijns-Amerika,  de microfinancieringsinstelling Banco Codesarrollo in Ecuador; in Afrika, Vision Fund in Kenya en Ghana; in Azië,CEVI in de Filipijnen

Onze prestaties in duurzame landbouw

De landbouwportefeuille vertegenwoordigt 30% van de totale portefeuille in beheer van Alterfin.

In dit eerste kwartaal waren de uitbetalingen in de landbouwsector goed voor 12 miljoen euro. De portefeuille steeg bijgevolg met 42% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023. Toch stellen we een lichte inkrimping ten opzichte van eind 2023 vast door de seizoensgebondenheid van de cacaoportefeuille. 92% van de uitbetalingen vond plaats in de koffie- en cacaosector.

Onze prestaties in microfinanciering

De totale microfinancieringsportefeuille is met 44% toegenomen in de afgelopen twaalf maanden en met 6% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023 tot een recordniveau van 86,5 miljoen euro.

Het aandeel van microfinanciering in de totale portefeuille is licht gestegen tot 68% (versus 65% in het laatste kwartaal van 2023) dankzij de grote uitbetalingen in deze activiteitensector.

Ondanks de wereldwijde economische malaise sinds 2022 stellen onze microfinancieringspartners een toenemende vraag vast bij hun cliënten. Hun portefeuilles groeien bijgevolg in alle gebieden waar Alterfin actief is.

Kwaliteit van de portefeuille

De kwaliteit van de totale portefeuille blijft stabiel. Het totale volume van de leningen met een betalingsachterstand van meer dan 30 dagen is net als in het laatste kwartaal van 2023 goed voor 5,5%.

Over het algemeen zien we een constante verbetering sinds 2015 door de aangescherpte procedures voor de selectie, analyse en opvolging van onze partners.

Dit resultaat moet geplaatst worden in de context van toenemende onzekerheid van de voorbije jaren.De aanhoudende effecten van de coronapandemie en de verschillende gewapende conflicten hebben vooral de landbouwsector getroffen door de sterke prijs- en marktschommelingen wereldwijd.

ONZE PORTEFEUILLE IN EEN NOTENDOP > TOT 31/03/2024

Financiële prestaties

Een veelbelovende start van het jaar: activiteit in volle groei

In het eerste kwartaal van 2024 zijn de activiteiten van Alterfin in het algemeen toegenomen.

Qua inkomsten stellen we een stijging vast van:

 • De inkomsten uit onze kredietportefeuille.
  Het gemiddelde uitstaandebedrag is met 25% toegenomen en het aantal uitbetalingen lag hoger in hetafgelopen kwartaal (lijn 1).
 • De inkomsten uit onzebeleggingen in euro.
  Deze zijn gestegen dankzij eenproactief beheer van onze liquide middelen en een gunstige markt qua rendement (lijn 4).

Enkele factoren hebben een negatieve impact gehad op onze resultaten, zoals de stijging van de financiële kosten met meer dan 50% wegens het toegenomen schuldvolume en de stijging van de basisrentetarieven op onze leningen. Desondanks is onze operationele marge met 20% verhoogd.

Hoe verklaren we dan de daling in het nettoresultaat?

Hoewel onze financiële en operationele marge gestegen is, is het nettoresultaat gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023.

Daar zijn twee redenen voor:

 1. Grotere waardeverminderingen op achterstallige kredieten die onze partners verschuldigd zijn (lijn 9).
  Deze waardeverminderingen worden doorgevoerd om het toegenomen risico op niet-terugbetaling van deze kredieten weer te geven. Zij kunnen doorheen het jaar gerevalueerd worden als het risico afneemt of als we de schuldvorderingen effectief innen. Het is dus moeilijk om een vergelijking te maken over één enkel kwartaal.
 2. Een negatieve afwijking van bijna 100.000 euro, die verband houdt met de omrekening van vreemde valuta (lijn 11).
  Aangezien we voornamelijk werken in Amerikaanse dollar of in andere valuta verbonden aan de dollar, zijn we onderhevig aan wisselkoersschommelingen, ook al zijn we tegen wisselkoersrisico’s gedekt.
No items found.

getuigenissen

No items found.
No items found.

meer updates

FAQ title

FAQ description

No items found.

NIET DE INFO GEVONDEN DIE JE ZOCHT?

Neem een kijkje bij onze FAQ of contacteer ons.