resultaten

Prestaties van het 1e kwartaal 2023

Lees meer over onze prestaties en de impact van de economische context op onze portefeuille en financiële resultaten gedurende het eerste kwartaal van 2023.

resultaten

Prestaties van het 1e kwartaal 2023

Lees meer over onze prestaties en de impact van de economische context op onze portefeuille en financiële resultaten gedurende het eerste kwartaal van 2023.

Prestaties van de portefeuille

Na het recordjaar 2022 daalde de investeringsportefeuille in beheer van Alterfin met bijna 12% in het eerste kwartaal 2023.

Terwijl onze portefeuille eind vorig jaar nog de symbolische kaap van de 100 miljoen euro overschreed, bedraagt hij eind maart 88,76 miljoen euro, ofwel 4,5% minder dan in maart 2022.

Deze daling werd in de loop van het kwartaal nog versterkt door een lichte opwaardering van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar, de munteenheid die we het vaakst gebruiken voor onze transacties.

Hieronder gaan we dieper in op deze punten en bekijken we welke impact ze hebben op onze prestaties.

Onze prestaties in de duurzame landbouw

Baisse de la demande mondiale en BIO
Daling van de wereldwijde vraag naar gecertificeerde fairtrade en biologische producten

Door de inflatie zijn de operationele en financiële kosten van de landbouwcoöperaties en van de kleine en middelgrote landbouwbedrijven gestegen, waardoor hun marges kleiner geworden zijn. De hoge inflatie heeft ook een negatieve impact op de wereldwijde vraag naar biologische en fairtradeproducten. Dit beperkt de handelsmogelijkheden en verkleint de financieringsbehoeften van onze partners in de waardeketens van koffie, honing, granen, dadels en bonen.

En wegens de verschoven seizoensgebondenheid hebben onze partners in de waardeketens van cacao in Ivoorkust, Oeganda en de Filipijnen hun leningen sneller terugbetaald dan gewoonlijk.

Ondanks deze uitdagingen hebben we in de sector van de duurzame landbouw twee nieuwe partnerschappen opgestart, waarmee we ongeveer 2.100 kleinschalige producenten en hun gezin ondersteunen. We zijn meer bepaald een partnerschap aangegaan met een Peruaanse organisatie die avocado’s produceert en exporteert en met een organisatie van Rwandese koffieproducenten en -exporteurs.

Onze prestaties in de microfinancieringssector

De microfinancieringssector blijft verder groeien in deze post-coronatijden. Daardoor kunnen we de verwachte daling van de landbouwactiviteit voor de rest van 2023 deels compenseren. De uitstaande investeringen zijn sinds maart 2022 namelijk met 5,4% gestegen.

In dit eerste kwartaal zijn we ook een nieuw partnerschap aangegaan met een Kirgizische microfinancieringsinstelling met meer dan 1.000 kredietnemers.

Kwaliteit van de portefeuille

De kwaliteit van de portefeuille is in het eerste kwartaal 2023 stabiel gebleven. Het totale volume van de leningen met een betalings achterstand van meer dan 30 dagen steeg echter van 8,21% naar 8,49%. Twee landbouwpartners ondervonden namelijk problemen met de afzet van hun voorraad, doordat hun kopers geconfronteerd werden met een flinke daling van de internationale vraag. Om deze partners te helpen, zullen we in het tweede kwartaal de data voor de terugbetaling van hun leningen aanpassen.

Onze portefeuille in het kort – tot 31/03/2023

Financiële prestaties

Ondanks de moeilijke economische context, zowel voor ons als voor onze partners, sluiten we het eerste kwartaal 2023 af met een positief nettoresultaat van 162.456 euro.

Dit positieve resultaat ligt echter lager dan het resultaat in het eerste kwartaal 2022. Deze daling valt voornamelijk te verklaren door de stijging van onze financiële kosten en in mindere mate ook door de algemene inflatie die zich laat voelen op onze kosten en op die van onze partners.

Dankzij bemoedigende vooruitzichten op het vlak van uitbetalingen zou ons nettoresultaat de rest van het jaar verder moeten stijgen.

Stijging van de financiële kosten

De financiële kosten zijn in vergelijking met het eerste kwartaal 2022 verdubbeld (+395.798 euro) door de spectaculaire stijging van de variabele interestvoeten op onze leningen in dollar.

Deze hoge interestvoeten zouden heel 2023 aanhouden. Gezien onze sociale missie hebben we beslist om slechts een zeer klein deel van deze stijging af te wentelen op onze partners.

Onze operationele en financiële inkomsten

Een daling van onze bedrijfsopbrengsten gecompenseerd door een stijging van onze financiële opbrengsten

Ondanks de gestegen inkomsten uit het beheer van kapitaal voor derden en de hogere commissies voor opdrachten omtrent technische assistentie zijn onze operationele inkomsten licht gedaald ten laste van de inkomsten uit de portefeuille van Alterfin.

Deze daling is te wijten aan de beperkte uitbetalingen, waarvan de redenen worden toegelicht in het bovenstaande deel ‘Prestaties van de portefeuille’. Het volume van de uitbetalingen ligt inderdaad heel wat lager dan de uitbetalingen in dezelfde periode vorig jaar, wat minder inkomsten in de vorm van dossierkosten oplevert.

We compenseren de daling van onze operationele inkomsten met de stijging van onze financiële inkomsten door het hogere volume van onze beleggingen in euro en het actievere beheer van deze beleggingen.

Hoe ziet de rest van onze resultatenrekening eruit?

Onze operationele kosten zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar, weliswaar in verhouding tot de huidige inflatie.

Ook werden extra waardeverminderingen geboekt op de kredietportefeuille. Zoals we hadden verwacht, zijn deze waardeverminderingen flink gestegen in vergelijking met dezelfde periode in 2022.

No items found.

getuigenissen

No items found.
No items found.

meer updates

FAQ title

FAQ description

No items found.

NIET DE INFO GEVONDEN DIE JE ZOCHT?

Neem een kijkje bij onze FAQ of contacteer ons.