resultaten

Prestatie van het 4e kwartaal 2023

Bekijk de resultaten van onze portefeuille voor het vierde en laatste kwartaal van 2023.

resultaten

Prestatie van het 4e kwartaal 2023

Bekijk de resultaten van onze portefeuille voor het vierde en laatste kwartaal van 2023.

Prestatie van de portefeuille

In het laatste kwartaal van 2023 bedroeg de totale portefeuille in beheer van Alterfin 123 miljoen euro.

Dat is 24% meer dan in het vorige kwartaal en 23% meer dan eind 2022.

De portefeuille blijft dus gestaag toenemen sinds het eerste kwartaal van 2023.

Op jaarbasis werd de algemene groei van de portefeuille vooral gestimuleerd door de uitbetalingen van de microfinancieringssector, goed voor 20 miljoen euro in het vierde kwartaal, en door de uitbreiding van Fefisol 2.

In het laatste kwartaal hebben we acht nieuwe partners mogen verwelkomen. Allemaal zijn ze actief in de microfinancieringssector.

  • Het gaat meer bepaald om Sofipa, Prisma Honduras, Coopac Inclusiva en Arariwa in Latijns-Amerika,
  • Vision Fund Zambia en Fortune Credit in Afrika,
  • Ehtirom Plus in Azië, en Vision Fund International op internationaal niveau.

Onze prestaties in de duurzame landbouw

De landbouwportefeuille vertegenwoordigt 32% van de totale portefeuille in beheer van Alterfin.

In het vierde kwartaal waren de uitbetalingen in deze sector goed voor 19 miljoen euro. De portefeuille steeg bijgevolg met 15% ten opzichte van het vorige kwartaal.

De stijging is voornamelijk toe te schrijven aan seizoensgebonden investeringen in de cacaosector in Ivoorkust en de Filipijnen en in de koffiesector in Centraal-Amerika en Laos.

Daarnaast hebben we een lening van 1 miljoen euro uitbetaald aan onze partner Ananas Anam in de waardeketen van textiel in de Filipijnen.

Onze prestaties in de microfinancieringssector

De totale microfinancieringsportefeuille is toegenomen met 35% in de afgelopen twaalf maanden en met 22% in het laatste kwartaal en heeft inmiddels een recordniveau van 82 miljoen euro bereikt.

Het aandeel van microfinanciering in de totale portefeuille is licht gestegen tot 66% in het laatste kwartaal (versus 65% in het derde kwartaal van 2023) dankzij de grote uitbetalingen in deze activiteitensector.

  • Ondanks de wereldwijde economische malaise sinds 2022 stellen onze microfinancieringspartners een toenemende vraag bij hun cliënten vast. Het resultaat is een stijging van de microkredieten in alle gebieden waar Alterfin actief is.
  • Aan het einde van het jaar ligt de vraag meestal hoger. Dit verklaart dan ook de sterke toename van onze investeringen in de microfinancieringssector tijdens het laatste kwartaal.

Kwaliteit van de portefeuille

De kwaliteit van de totale portefeuille is verbeterd en haalt ondertussen een uitzonderlijk niveau. Het totale volume van de leningen met een betalingsachterstand van meer dan 30 dagen daalde namelijk van 6,8% in het vorige kwartaal naar slechts 5,5%.

Over het algemeen zien we een constante verbetering sinds 2015 doordat we de procedures voor de selectie, analyse en opvolging van onze partners aangescherpt hebben.

Dat leidt nu tot een knap resultaat, vooral gezien de heel onzekere context van de afgelopen jaren met eerst de coronapandemie en daarna de oorlog in Oekraïne. Beide gebeurtenissen hebben de sectoren van de microfinanciering en de duurzame landbouw een flinke knauw gegeven.

Onze portefeuille in een notendop > tot 31/12/2023

No items found.

getuigenissen

No items found.
No items found.

meer updates

FAQ title

FAQ description

No items found.

NIET DE INFO GEVONDEN DIE JE ZOCHT?

Neem een kijkje bij onze FAQ of contacteer ons.