KLACHTENPROCEDURE

Op dezepagina vindt u een duidelijk overzicht van onze klachtenprocedure, zodat u deondersteuning krijgt die u verdient.

Bij Alterfin nemen we klachten altijd ernstig. Als u het gevoel hebt dat u benadeeld wordt door een van de acties van Alterfin, kunt u een klacht indienen via dit formulier.

We houden u op de hoogte van de geschatte wachttijd en van de voortgang van de behandeling van uw klacht, en waarborgen altijd de vertrouwelijkheid.

Klachten dienen de volgende informatie te bevatten:

  • de identiteit van de klager(s): naam/namen, adres(sen) en andere contactgegevens;
  • een beschrijving van het project dat door Alterfin cv gefinancierd, uitgevoerd of overwogen wordt (voor zover de klager weet);
  • een omschrijving van de situatie waarover de klacht gaat:
    • sociale of milieugevolgen: een verklaring waarin toegelicht wordt hoe de sociale en/of milieugevolgen van het project de klager getroffen hebben, of wellicht zullen treffen;
    • degelijk bestuur en zakelijke integriteit: een beschrijving van wat de klager beschouwt als een schending van wetten of regels, of als een afwijking van praktijken inzake degelijk bestuur of zakelijke integriteit;
  • een overzicht van eventuele acties die al ondernomen werden om het probleem op te lossen (indien van toepassing):
    • enkele voorbeelden van dergelijke acties: contact met medewerkers van Alterfin cv, met een partner van Alterfin cv, met relevante forums voor geschillenbeslechting, met lokale autoriteiten of met het gerecht.

U kunt het klachtenformulier downloaden, invullen en digitaal terugsturen naar info@alterfin.be of op papier opsturen naar Kunstlaan 7-8, 1210 Brussel.

Opgelet: klachten in een andere taal dan het Engels, Nederlands, Frans of Spaans hebben een langere verwerkingstijd omdat ze eerst vertaald moeten worden.