interview

Hoe technische assistentie onze partners een boost geeft

Bij Alterfin zijn we er ons heel goed van bewust dat we naast financiering nog een stap verder moeten gaan om onze partners te versterken en hun duurzaamheid en impact te maximaliseren. Vanuit die optiek hebben we technische assistentie ontwikkeld, een van de grootste toegevoegde waarden die onze coöperatie op vandaag te bieden heeft.

interview

Hoe technische assistentie onze partners een boost geeft

Bij Alterfin zijn we er ons heel goed van bewust dat we naast financiering nog een stap verder moeten gaan om onze partners te versterken en hun duurzaamheid en impact te maximaliseren. Vanuit die optiek hebben we technische assistentie ontwikkeld, een van de grootste toegevoegde waarden die onze coöperatie op vandaag te bieden heeft.

Dmytro Nikolaiev legt ons uit hoe belangrijk die ondersteuning is voor een duurzame impact.

Dmytro Nikolaiev,
Manager Technische Assistentie bij Alterfin

Wat houdt technische assistentie in? Wat is het doel ervan?

Via technische assistentie, of TA, krijgen onze partners toegang tot een reeks tools, opleidingen en expertise die tegemoetkomen aan hun niet-financiële noden. Op die manier kunnen ze zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen en hun organisatie laten floreren.

De assistentie is een echte hefboom. De bedoeling is om de positieve effecten van onze ‘traditionele’ financiële operaties op onze partners en hun eindbegunstigden te helpen maximaliseren.

Door hen te helpen om hun bedrijfsmatige, financiële, operationele, sociale en milieuprestaties te verbeteren, dragen we bij aan de opbouw van weerbare en duurzame organisaties.

Dat is belangrijk, want op die manier kunnen ze impact garanderen en blijven maken. Ze kunnen met andere woorden de levensomstandigheden verbeteren van de miljoenen kwetsbare mensen met wie ze werken.

Wat is jouw rol in het kader van de technische assistentie?

Laten we eerst en vooral de setting even schetsen. Enerzijds zijn er de spelers die financiële middelen leveren. Die noemen we de ‘donors’.

Anderzijds zijn er onze ‘partners’, namelijk microfinancieringsinstellingen of organisaties in duurzame landbouw. TA slaat een brug tussen de donors, hun fondsen en de noden van onze partners.

Mijn rol bestaat erin de behoeften op het vlak van TA te identificeren, het project met onze partners uit te werken en het voor te stellen aan de investeerders met het oog op financiering.

Vanwaar komen de fondsen die gebruikt worden om technische assistentie te bieden?

Tot nu toe kunnen we rekenen op drie investeerders: de Belgian Investment Company for Developing Countries of BIO, de Smallholder Safety Net Upscaling Programme of SSNUP, en het Alterfin Garantiefonds of AGF.

BIO is een Belgische overheidsorganisatie die investeert in kmo’s in ontwikkelingslanden. Naast haar rol als vennoot en investeerder bij Alterfin kent ze ons ook fondsen toe om de ontwikkeling van TA-projecten te financieren.

SSNUP is een Luxemburgs programma dat de levensomstandigheden van de gezinnen van kleinschalige producenten in voornamelijk Afrika wil verbeteren. En dat sluit perfect aan bij onze missie! Het biedt financiële middelen aan meerdere impactinvesteerders, waaronder ook Alterfin.

Tot slot iser ons eigen AGF dat grotendeels opgebouwd is dankzij giften van onze vennoten en waardoor we onze impact en steun nog kunnen versterken door de fondsen van BIO en/of SSNUP aan te vullen.

Samen vormen ze een grote troef van niet minder dan 780.000 euro die we extra ter beschikking hebben.

Wie profiteert hier het meeste van?

Tot dusver spitsten de meeste van onze TA-projecten zich toe op onze landbouwpartners.

Vaak worden deze partners door de traditionele financieringsinstellingen als te zwak of te riskant beschouwd. Alterfin is voor de meesten onder hen dan ook de eerste investeerder die hen vertrouwen schenkt.

Technische assistentie is dus essentieel want ze komt tegemoet aan niet-financiële noden en heeft een reële impact op deze organisaties waardoor die sterk en duurzaam worden.

Hoe meet je de impact van technische assistentie?

« De positieve impact van onze activiteiten op onze eindbegunstigden blijft hét belangrijkste criterium om ons succes en onze impact te meten »

Of het nu gaat om onze traditionele financieringsactiviteiten of om technische assistentie, de positieve impact van onze activiteiten op onze eindbegunstigden blijft hét belangrijkste criterium om ons succes en onze impact te meten.

Voor elk project hebben we een reeks kritieke prestatie-indicatoren of KPI’s. Die hangen af van het type partner, het actieterrein en de verwachte impact op de klanten en de medewerkers of producenten die voor onze partners werken.

Die kritieke indicatoren worden doorgaans onderverdeeld in drie groepen: met de ‘outputs’ meten we de resultaten op korte termijn, met de ‘outcomes’ die op middellange termijn en met de ‘impact’ die op lange termijn.

Hieronder nemen we een kijkje naar de KPI’s die verbonden zijn met de certificeringen.

De lijst met indicatoren zou er als volgt uitzien: voor de ‘outputs’, dus op korte termijn, houden we het aantal landbouwers bij dat informatie heeft ontvangen over de certificering, het aantal dat werd opgeleid en het aantal dat gecertificeerd werd. Voor de ‘outcomes’ op middellange termijn kijken we naar het effect van de certificering op het inkomen van de landbouwers en naar de eventuele toekenning van bonussen. De ‘impact’ op lange termijn ten slotte meten we af op de verbetering van de levensomstandigheden van de landbouwers dankzij die certificering.

Een concreet voorbeeld van een project rond technische assistentie

Onze projecten rond technische assistentie gaan even breed als de behoeften van onze partners. We kunnen daarbij werken aan bijvoorbeeld een marketingstrategie of de opzet van een certificeringssysteem voor eerlijke handel, maar ook aan de versterking van het HR-beleid of de systemen voor informatie- en risicobeheer.

Laten we even inzoomen op een TA-project bij PHYMA FRESH PRODUCE, een Keniaans bedrijf gespecialiseerd in de teelt en export van groenten en fruit. Dit project werd ontwikkeld door Alterfin en gefinancierd door SSNUP.

© PHYMA FRESH PRODUCE

De organisatie sloot zich in 2016 aan bij Alterfin als partner. We waren toen de eerste investeerder die vertrouwen had in hun project.

PHYMA werkt in het centrum en het oosten van Kenia en in de Riftvallei, allemaal regio’s waar landbouw de belangrijkste bron van inkomsten is. Het bedrijf koopt producten aan bij een netwerk van meer dan 1.800 kleinschalige landbouwers, van wie 70% vrouwen. Dat is een uitzonderlijke verhouding voor de sector!

Er zijn heel wat positieve effecten op de lokale gemeenschappen, maar er zijn ook tal van uitdagingen, zoals de diversificatie van de gewassen en de stijging van het aantal landbouwers in de toeleveringsketen.

Daar komt onze technische assistentie tussen.

Alterfin in het veld samen met partner PHYMA

Om de risico’s te beperken en haar gewassenportefeuille te diversifiëren, heeft PHYMA beslist om een nieuw product op de markt te brengen: pepers.

Nadat ze goede producenten voor pepers heeft geïdentificeerd, hun competenties heeft leren kennen en hen heeft opgeleid, structureert PHYMA deze nieuwe waardeketen nu om haar pepers te kunnen verkopen op de internationale markten.

Daarvoormoet de organisatie voor haar pepers een traceringssysteem ontwikkelen. Dat is namelijk essentieel om de kwaliteit van haar producten te beheren en te garanderen en om ze makkelijker te verkopen.

Dankzij de technische assistentie heeft Alterfin vorig jaar bijgedragen aan de opzet van een team van consultants die voor PHYMA een traceringssysteem moesten ontwikkelen. Inmiddels zijn er al 797 nieuwe landbouwers (onder wie 518 vrouwen) geregistreerd in hun traceringssysteem. Een groot groeipotentieel dus voor PHYMA.

Maar daar stopt onze technische assistentie niet. Intussen loopt er ook al een tweede project om de GLOBALG.A.P GRASP certificering in te voeren in de volledige waardeketen van de pepers.

Welke impact verwachten we op PHYMA?

Een betere traceerbaarheid en een certificering betekenen pepers van betere kwaliteit en producenten die op een duurzame manier werken. Dat leidt tot een hoger rendement dankzij een verbeterde productiviteit en kwaliteit. PHYMA kan met haar pepers dus markten met een hoge toegevoegde waarde betreden en zo een hoger inkomen genereren voor haar landbouwers.

En welk effect heeft dit op boeren?

Toegang tot markten met een hoge toegevoegde waarde betekent hogere en stabielere inkomsten voor de landbouwers. Zij kunnen daarmee beter voorzien in de noden van hun gezin en/of investeren in hun eigen bedrijfsactiviteiten. Dat alles vertaalt zich in een algemene en toenemende verbetering van hun levensstandaard.

En dat is het mooiste resultaat dat we ons kunnen wensen, toch?

Globaal genomen kunnen we via technische assistentie een duurzame sociale bijdrage leveren door lokale bedrijven en gemeenschappen in plattelandsgebieden meer welvaart te helpen creëren. Zo dragen we nog meer bij aan de ontwikkeling van regio’s en landen waarin we met onze TA-projecten actief zijn. Ik vind het heel boeiend en motiverend om te werken vanuit die gedachte.

Wat zijn de vooruitzichten op het vlak van technische assistentie?

« Onze partners kunnen op onze steun rekenen voor zowel de uitdagingen waarmee ze vandaag geconfronteerd worden als voor de uitdagingen van morgen »

Ik denk dat de vraag naar technische assistentie om twee redenen verder zal toenemen. Ten eerste omdat het aantal partners jaar na jaar stijgt, wat gewoon neerkomt op meer noden. En ten tweede omdat de noden constant veranderen en evolueren, wat een weergave is van de omgeving en de veranderende wereld waarin wij leven.

Bedrijven moeten zich aanpassen en nieuwe oplossingen vinden. Dat is waar TA echt van vitaal belang is en tussenkomt.

Onze partners kunnen op onze steun rekenen voor zowel de uitdagingen waarmee ze vandaag geconfronteerd worden als voor de uitdagingen van morgen.

Ik wil dan ook afsluiten met de woorden van Milton Berle: “Als kansen niet aankloppen, maak dan een deur.”

PS: Proficiat aan de moedige lezers om mijn verhaal tot het einde te lezen 😉 en bedankt voor uw aandacht.


No items found.

AGF gift

Doe een gift en ontvang een 45% belastingvermindering

IK DOE EEN GIFT

getuigenissen

No items found.
No items found.

meer updates

FAQ title

FAQ description

No items found.

NIET DE INFO GEVONDEN DIE JE ZOCHT?

Neem een kijkje bij onze FAQ of contacteer ons.